Jharsuguda Suchitra Puspa Kulu Nirakar Pradhan ,Sr.